Το σύστημα 3-4 στο ΣΤΟΙΧΗΜΑ


Από τις 7 Απριλίου, άλλαξε η αξία της στήλης από 0,30€ σε 0,25€ και τώρα:

· Μπορείτε να αξιοποιήσετε το ποσό στοιχηματισμού σας στο ακέραιο (π.χ. μπορείτε να παίξετε 1€, 2€, 5€, 10€, 20€, 50€ κτλ.)

·Μπορείτε να υπολογίσετε πιο εύκολα την τελική αξία του δελτίου σας (π.χ. αξία δελτίου = στήλες /4)

· Έχετε περισσότερες οικονομικές επιλογές για να παίξετε συστήματα (π.χ. μπορείτε να παίξετε σύστημα 3/4/5 με 4€ και όχι 4,80€ όπως πριν)

· Μπορείτε να υπολογίσετε τον πολλαπλασιαστή του δελτίου σας εύκολα και γρήγορα (π.χ. 5,00€ αξία δελτίου και με τη νέα αξία στήλης 0,25 ο πολλαπλασιαστής είναι 20)

Η επιλογή γεγονότων και ενός σημείου για το καθένα αποτελεί μια στήλη. Στο απλό παιχνίδι κερδίζετε όταν κάνετε σωστές προβλέψεις σε όλα τα γεγονότα που έχετε επιλέξει. Δηλαδή, σε μία στήλη 4 γεγονότων πρέπει να έχετε 4 σωστές προβλέψεις , σε μία στήλη 12 γεγονότων πρέπει να έχετε 12 σωστές προβλέψεις.

Αν παίζετε σύστημα, αρκεί να έχετε κάνει σωστές προβλέψεις στο ζητούμενο αριθμό γεγονότων. Δηλαδή στο σύστημα "5" για 7 επιλεγμένα γεγονότα, κερδίζετε αν κάνετε σωστές προβλέψεις σε 5 τουλάχιστον από τα 7 γεγονότα.

Αποφασίστε μόνοι σας πόσα θέλετε να κερδίσετε:

Αυτή είναι η γοητεία της προκαθορισμένης απόδοσης.

Σε όλα τα παιχνίδια ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρονται προκαθορισμένες αποδόσεις για κάθε σημείο κάθε γεγονότος.

Τα κέρδη για κάθε στήλη που κερδίζει, υπολογίζονται ως εξής:

- Πολλαπλασιάζετε τη βασική αξία της στήλης € 0,25 με τις αποδόσεις των σημείων που την αποτελούν. (π.χ. € 0,25 Χ 1,70 Χ 2,40 Χ 1,45 Χ 3,15 = € 4,66. Αυτό είναι το αποδιδόμενο ποσό στήλης.

- Με παράδειγμα τις ίδιες αποδόσεις στα σημεία της στήλης και σημειώνοντας πολλαπλασιαστή 50 στο δελτίο σας (για την χρήση των πολλαπλασιαστών βλέπε πιο κάτω), πολλαπλασιάζετε με το αποδιδόμενο ποσό της στήλης, υπολογίζοντας έτσι το συνολικό κέρδος του δελτίου: π.χ. το κέρδος σας είναι 50 Χ € 4,66 = € 232,90

Αν η συμμετοχή σας περιλαμβάνει περισσότερες από μία στήλες, θα πρέπει να ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία υπολογισμού των κερδών για κάθε στήλη που κερδίζει, και να αθροίσετε τα επιμέρους κέρδη.

Στοιχηματίστε ανάλογα με το ποσό που θέλετε να κερδίσετε.

Τα συνολικά σας κέρδη καθορίζονται από τις αποδόσεις των σημείων που επιλέγετε, αλλά και από το ποσό που στοιχηματίζετε.

Κάθε στήλη που σχηματίζετε κοστίζει € 0,25. Αν χρησιμοποιήσετε διπλές παραλλαγές ή παίξετε συστήματα τότε σχηματίζονται περισσότερες στήλες, οπότε το ποσό συμμετοχής σας είναι οι € 0,25 επί τον αριθμό των στηλών που σχηματίζονται.

Για περισσότερα κέρδη, μπορείτε να αυξήσετε το ποσό συμμετοχής σας επιλέγοντας μία έως τρεις αριθμητικές ενδείξεις στο πεδίο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ, οι οποίες λειτουργούν πολλαπλασιαστικά.

Δηλαδή, με την ένδειξη "5" πενταπλασιάζετε το ποσό του στοιχήματος, με τις ενδείξεις "6" και "10" αυξάνεται 60 φορές το ποσό του στοιχήματος (6 Χ 10 =60) και με τις ενδείξεις "2", "3", "20" αυξάνεται το ποσό του στοιχήματος 2 Χ 3 Χ 20 = 120 φορές.

Με το ενιαίο δελτίο δίνεται η δυνατότητα στοιχηματισμού με διαφορετικό ποσό ανά μήκος στήλης κάνοντας χρήση της νέας περιοχής για τα συστήματα: "ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ".

Οι πολλαπλασιαστές συστημάτων μπορούν να αυξήσουν το ποσό στοιχηματισμού ανά μήκος στήλης. Επιλογή πολλαπλασιαστών συστημάτων έως και τέσσερις.

Παράδειγμα

- Επιλέγουμε 6 αγώνες και τα συστήματα «3», «4» και «6» δημιουργώντας 36 στήλες (20 τριάδες, 15 τετράδες και μία εξάδα).

- Στη συνέχεια επιλέγουμε να στοιχηματίσουμε τα ακόλουθα ποσά: (τιμή στήλης Χ15) 3,75 € για καθεμία από τις 20 τριάδες, (τιμή στήλης Χ3) 0,75 € για καθεμία από τις 15 τετράδες και 0,25 € για τη στήλη που περιέχει και τις 6 επιλογές μας.


Δηλαδή (3,75*20 + 0,75*15 + 0,25*1) =86,50 €

Σε περίπτωση που το ποσό που στοιχηματίζετε ξεπερνά ένα ορισμένο όριο, πρέπει να τηρηθεί μία ειδική διαδικασία έγκρισης.

Ο πράκτοράς σας θα επικοινωνήσει με την ΟΠΑΠ ΑΕ. Το στοίχημά σας μπορεί έτσι να γίνει δεκτό όπως είναι ή να υπάρξει απευθείας διαπραγμάτευση σχετικά με τις προσφερόμενες αποδόσεις ή τις επιλογές σας.

Αυτή η διαδικασία έχει σαν στόχο να προστατεύει εσάς τους παίκτες. Σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει τις δυνατότητές σας να κερδίζετε μεγάλα ποσά.

Πηγή: opap
Από το Blogger.
Hellya

Made with by Odd Themes

© 2013 Odd Themes, Inc. All rights reserved.