Η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων


Η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων εκδίδεται μετά τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και ανανεώνεται κάθε χρόνο υποχρεωτικά.

Για τα Ε.Δ.Χ. ανανεώνεται κάθε 6 μήνες.

Η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων κοστίζει €10.
Από το Blogger.
Hellya

Made with by Odd Themes

© 2013 Odd Themes, Inc. All rights reserved.